جعبه پر

اجرای طرح کنترل اصالت و رهگیری و ردیابی فرآروده­­ ها از طریق درج روی محصولات دارای جعبه، بعد از پر شدن آنها


 

  • در این روش چاپ اطلاعات بر روی محصولات دارای جعبه، بعد از پر شدن و الصاق اسکرچ روی کد 16 رقمی می­ باشد.
  • در  این روش تجهیزات در انتهای خط تولید نصب شده و متناسب با سرعت خروجی خط عملیات مربوطه بر روی محصول صورت می­ گیرد.
  • مراحل درج بارکد روی جعبه پر 
  • تولید کد -> چاپ روی جعبه و الصاق اسکرچ -> ثبت کد وایجاد شناسه ی تجمیعی -> لیبل پک و لیبل پالت -> Xml گیری توسط نرم افزار آرشام و ارسال فایل اکسمل به سازمان غذا و دارو