الصاق لیبل اسکرچ

این دستگاه جهت الصاق لیبل اسکرچ بر روی لیبل های دیگر مورد استفاده قرار می گیرد و در مدل های تک لاین، چهار لاین و هفت لاین ساخته می گردد که به منظور کنترل محل الصاق اسکرچ دارای دو مدل می باشد که در مدل تمام اتوماتیک مجهز به دوربین پردازش تصویر بوده که از طریق مقایسه الگو صحیح ، محل الصاق را کنترل می نماید و در مدل دیگر محل الصاق با توجه به مهارت اپراتور و با استفاده از یک جویستیک انجام می پذیرد.


ویژگیهای دستگاه

  • حالت دستی امکان جابجایی محل الصاق اسکرچ با جوی استیک
  • حالت اتوماتیک امکان جابجایی محل الصاق اسکرچ بصورت اتوماتیک با استفاده از پردازش تصویر
  • امکان نصب سیستم جت پرینت جهت چاپ اطلاعات متغیر
  • سرعت الصاق 10 لیبل اسکرچ بر ثانیه (مدل تک لاین)
  • سرعت الصاق 40 لیبل اسکرچ بر ثانیه (مدل چهار لاین) 
طول 1200 میلیمتر
عرض 700 میلیمتر
ارتفاع 1400 میلیمتر
وزن 150 کیلوگرم
دوربین 2 مگا پیکسل
سرعت دستگاه 30 متر بر دقیقه