دستگاه کنترل کیفی

دستگاه کنترل کیفیت و شمارش لیبل، دستگاهی است شامل دوربین پردازش تصویر، کامپیوتر، مدارت الکترونیکی و بدنه دستگاه که وظیفه پردازش اطلاعات هر لیبل، کشف لیبل های معیوب، خواندن و ذخیره سازی اطلاعات موجود بر روی لیبل نظیر بارکد را در دیتابیس مربوطه به عهده دارد. این دستگاه در صنعت چاپ و به ویژه در چاپ لیبل مورد استفاده قرار می گیرد. در تولید لیبل های شبنم و همچنین در نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت کالاهای سلامت محور که توسط سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت در حال اجرا می باشد ، در بین شرکتهای مجری بسیار محبوب می باشد. با توجه به طراحی این دستگاه برای استفاده در نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت کالاهای سلامت محور که در ایران در حال اجرا می باشد، این دستگاه نمونه ای نداشته و فقط در اختیار شرکتهای مجری این طرح می باشد.


  • استفاده از سیستم پردازش تصویر و امکان توقف بر روی لیبل معیوب به همراه کنترل و ثبت اطلاعات در دیتابیس متناسب با الزامات این طرح از ویژگیهای اصلی این  دستگاها می باشد.
  • تا به این لحظه دو مدل از این دستگاه تولید شده که متناسب با نیاز مشتریان بوده است که از هر کدام تعداد قابل توجهی ساخته و تحویل داده شده است.
  • دستگاه کنترل کیفیت و شمارش لیبل، سیستمی کنترلی است شامل دوربین پردازش تصویر، کامپیوتر، مدارهای الکترونیکی واسط موجود و بدنه دستگاه که وظیفه پردازش اطلاعات هر لیبل، کشف لیبل های معیوب، خواندن و ذخیره سازی اطلاعات موجود بر روی لیبل نظیر بارکد را در دیتابیس مربوطه به عهده دارد.
  • این دستگاها در صنعت چاپ و به ویژه در چاپ لیبل طرح اصالت کالا مورد استفاده قرار می گیرد. در تولید لیبل های طرح اصالت  و همچنین در نظام ردیابی، رهگیری وکنترل اصالت کالاهای سلامت محور که توسط سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت در حال اجرا می باشد 
qc-machines

کنترل کیفی لیبل

این دستگاه قابلیت کنترل کیفی پارامترهای مختلف لیبل مانند: بررسی خوانایی بارکد، کیفیت چاپ، تکراری نبودن بارکد، صحت الصاق ...

بیشتر بخوانید
product-qc-machine

دستگاه کنترل کیفی محصول

دستگاه کنترل کیفی محصول (گیت خروجی) ، پس از اجرای نرم افزار با عبور دادن اولین محصول از زیر گیت پیغامی مبنی بر وارد کردن ...

بیشتر بخوانید