آشنایی با طرح اصالت کالا

با هدف مبارزه با اقلام تقلبی در حوزه فرآورده های سلامت محور از سال 1387 در بخش دارو آغاز گردیده و با سیری تکاملی به مرور شامل تمامی اقلام این بخش از جمله مکمل های غذایی،‌ داروهای گیاهی،‌تجهیزات و ملزومات پزشکی، فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی و غیره گردید و در قالب الگوی جدید تکاملی و با رویکردی متمرکز از سال 1393 دستخوش تحولاتی تکاملی گردیده و به مرور و از سال 1394 بخش تولید را نیز درکشور دربرگرفت.


هدف اصلی از طرح اصالت کالا

  • مبارزه با اقلام تقلبی

  • مبارزه با قاچاق کالا

  • نظارت بر زنجیره تامین،توزیع،عرضه محصولات

  • ایجاد نظام رهگیری و ردیابی محصولات در طول زنجیره

  • ایجاد نظام پایش و کنترل کیفی و کمی محصولات

  • ایجاد سیستم واکنش سریع و فراخوان محصولات نامنطبق در سراسر کشور در کلیه سطوح