برچسب رهگیری و کنترل اصالت

برچسب رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سلامت محور


دکتر صفورا محبی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی فسا با اعلام این خبر گفت: فرآورده های سلامت محور به مواد دارویی، مكمل ها، مواد غذایی،آشامیدنی، میوه جات، محصولات آرایشی و بهداشتی، تجهیزات و ملزومات پزشكی می گویند.كلیه محصولات سلامت محور خارجی بایستی دارای برچسب رهگیری و ردیابی و كنترل اصالت باشند  وی به انواع برچسب رایج در بازار اشاره کرد و اظهار داشت: 

 

na motabar

این نوع برچسب كه اخیرا در سطح بازار به ویژه در محصولات آرایشی و بهداشتی رایج شده و با پیامك پاسخگو می باشد، هیچ مجوزی از سازمان غذا و دارو نداشته و هیچ فرآورده رسمی مجاز به استفاده از آن نیست.لذا كلیه فرآورده های منقش به آن قاچاق و غیر قابل توزیع و عرضه می باشد.

 

qadimi

الصاق این نوع برچسب در سال 1389 شروع و از بهمن 1393 ممنوع شده است.لذا توزیع فرآورده های منقش به آن ممنوع است. این برچسب قابلیت پیگیری متمركز نداشته و فقط شركت مجری مربوطه تا حدودی امكان پاسخگویی دارد.

 

jadid

 

ین نوع برچسب كه درج آن از بهمن 1393 در نظام رهگیری و ردیابی فرآورده های سلامت شروع شده به بانك اطلاعاتی متمركز سازمان غذا و دارو متصل و قابل پیگیری است.ترجیح و پیگیری این سازمان درج این نوع شناسه ها بر روی همه فرآورده های تولیدی و وارداتی به صورت پرینتدر محل تولید است.این برچسب می بایست خوانا، با كیفیت و غیر قابل جدا شدن و در محل مناسب روی جعبه نصب شده باشد.

منبع :  

http://fdo.fums.ac.ir